Kinderen
Welkom bij stichting Het Bosje

Stichting Het Bosje ondersteunt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Hiertoe beheren wij een vermogen dat is ontstaan vanuit het "Sint-Luciagesticht" in Rotterdam, een in 1866 opgerichte instelling. Lees hier meer over de historie.


Met de opbrengsten uit het vermogen worden die projecten gefinancierd, waarbij wij kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van de aanpak en de uitvoering. Op deze website vindt u informatie over onze stichting en de projecten die wij ondersteunen.

 

De projecten die wij ondersteunen

We onderscheiden langer lopende samenwerkingsverbanden, eenmalige projecten of individuele ondersteuning en verkenningen naar nieuwe projecten of samenwerkings-verbanden.
Langlopende projecten zijn ontwikkelingen waar we langdurig bij betrokken willen zijn. Het gaat om projecten waar de stichting een verschil kan maken, kan meedenken en een eigen inbreng kan leveren vanuit aanwezige deskundigheid. Essentieel is dat de continuïteit en het gebruik van de geboden middelen gegarandeerd kan worden door een lokale organisatie. Van de vragende partij in het ontwikkelingsland wordt bovendien een eigen bijdrage verwacht in de vorm van geld, menskracht of middelen. Op zoek naar mogelijke andere langlopende projecten doen we ook verkenningen in de vorm van kortdurende of eenmalige projecten. Zie ook onze projecten ...

Kenmerkend voor de stichting Het Bosje is een gedreven bestuur met de wens om de binnen het bestuur aanwezige kennis in te brengen. Een aantal bestuursleden werkte jarenlang in Afrika. We willen met onze bijdrage reeds aanwezige of nieuwe initiatieven kortdurend ondersteunen zodat men daarna zelfstandig verder kan.
We houden onze partners aan gemaakte afspraken, voeren eventueel projecten in fasen uit en zorgen voor het benodigde toezicht. Indien mogelijk bezoeken we de projecten zelf. Zie ook organisatie ...


 

  Naar boven  

Correspondentie adres

  • Beulakerwiede 5
  • 8244 EG Lelystad
  • Contact

Copyright © 2013 - 2018 - rafikisoft - All rights Reserved.