Kinderen

IBISS, Rio de Janeiro, Brazilië

De stichting Het Bosje heeft in de afgelopen jaren verschillende projecten van de Braziliaanse NGO IBISS (zie ook www.ibiss.info) ondersteund, m.n. projecten die tot doel hebben jonge kansarme sloppenwijkbewoners toegang tot de arbeidsmarkt te verschaffen.

IBISS komt al meer dan 20 jaar op voor de meest gemarginaliseerde groepen binnen de Braziliaanse samenleving. Het werk van IBISS is erop gericht bij te dragen aan de totstandkoming van een ′gezondere samenleving′. Een maatschappij waarin iedereen toegang heeft tot openbare voorzieningen, waarin ziekte en sociale ongelijkheid worden bestreden en de mensenrechten gerespecteerd worden. Het werk van IBISS richt zich met name op de bevolking van sociaal maatschappelijk uitgesloten en vaak extreem gewelddadige favela′s (sloppenwijken). In Rio de Janeiro leeft nog steeds ruim 30% van de bevolking onder de armoedegrens. De inwoners van favela′s zijn vaak uitgesloten van toegang tot ′normale′ voorzieningen als school, beroepsopleidingen en gezondheidszorg. Daarnaast zijn ze daar dagelijks slachtoffer van illegaal politiegeweld of de terreur van drugsbendes en doodseskaders.
De projecten van IBISS gaan dwars tegen deze werkelijkheid in. Daarom zet IBISS voorbeeldprojecten op, waarin nieuwe werkvormen ontwikkeld worden. De resultaten hiervan dragen bij tot nieuw beleid. IBISS werkt er hard aan dat de lokale overheden dit op termijn zowel inhoudelijk als financieel overnemen. IBISS slaat bruggen tussen de favela′s en de bestaande voorzieningen. IBISS probeert daarmee de vicieuze cirkel van achterstelling en marginalisering te doorbreken, waarbij IBISS mensen de ruimte biedt om zelf aan de verbetering van hun positie te werken.

Na het in 2015 ontijdig overlijden van Nanko van Buuren, tot dan toe onze contactpersoon en de leidende kracht achter het veldwerk in Rio de Janeiro, heeft de Braziliaanse organisatie tijd nodig gehad om zich te herpakken. In 2016 werden contacten gelegd met dat deel van de nieuwe organisatie in Brazilië dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de door ons gefinancierde projecten. Eind 2016 hebben we de ondersteuning van projecten kunnen hervatten.
Stichting Het Bosje

Postadres:
p/a W de Lange,
Beulakerwiede 5,
8244 EG Lelystad

Contact:
Via de contactpagina

Inschrijving KvK:
nr.: 41 12 74 19

Fiscaal nummer:
nr.: 80 74 38 261

WereldKaart

  Naar boven  

Correspondentie adres

Beulakerwiede 5

8244 EG Lelystad

Copyright © 2013 - 2018 - rafikisoft - All rights Reserved.