Kinderen
Projecten in Nepal

Stichting Karuna

Karuna is in 2007 opgericht vanuit het bedrijfsleven (Giesbers Groep holding, met directeur en mede-oprichter René aan de Stegge (president of the Board), Toon Kasdorp (secretary) en Huub Timmer (treasurer). Betteke de Gaay Fortman is directeur van Stichting Karuna.

Stichting Karuna heeft als missie de preventie van handicaps bij kinderen en een beter leven voor kinderen met een handicap door het lokaal versterken van gezondheidszorg en gemeenschappen middels twee community development modellen, Inspire2Care (I2C) en Share&Care. De Nederlandse Stichting Karuna werkt hiertoe samen met de Nepalese Karuna Foundation. Sinds juli 2015 is de door Karuna Foundation Nederland opgebouwde organisatie Karuna Foundation Nepal een zelfstandige organisatie, met een lokaal bestuur en ongeveer 25 medewerkers. De I2C aanpak van Karuna is op verzoek van Liliane Fonds geëvalueerd vanuit het KIT en als zeer kosten-effectief beoordeeld.
Vanuit het bedrijfsleven krijgt Karuna ondersteuning van €300.000 per jaar en daarnaast van o.a. UBS Optimus Foundation, het Liliane Fonds, de Nederlandse Leprastichting (NSL/NLR), Stichting Het Bosje en andere donoren. Inspire2Care wordt op dit moment opgeschaald naar een heel district in oost Nepal:The Inspire2Care program of Karuna Nepal focuses on the quality of life, equal rights and opportunities of children and adults with disabilities as well as prevention of disabilities and is strongly directed towards local ownership and sustainability from the very beginning. The program will in total reach 2,000 children with disability, 7,500 persons with disabilities, 90,000 women of child bearing age and 25,000 children under 5 years within full program duration of 5 years (2015-2021).

Componenten preventie

  • Focus op preventie van handicaps door bewustwording, gedragsverandering en betere gezondheidszorg tijdens zwangerschap, bevalling en zuigelingen- en kindzorg (bijvoorbeeld prenatale controles, vaccinaties, sanitatie en hygiëne, voeding, borstvoeding).
  • Tijdige diagnose en behandeling van ondervoeding, ziektes, infecties, wonden en breuken ter voorkoming van handicap bij kinderen.
  • Bewustwording op het gebied van preventie en rechten van kinderen met een handicap, door middel van straattheater, muurschilderingen, voorlichting in gezondheidsposten en via vrouwelijke vrijwilligers.Componenten rehabilitatie

  • Medische ondersteuning (operaties, fysiotherapie, hulpstukken).
  • Onderwijs (binnen reguliere setting).
  • Inkomen genererende activiteiten voor arme families van kinderen met een handicap.
  • Specifieke beroepsopleidingen voor jongeren met een handicap.
  • Zelfhulp groepen voor kinderen en ouders.
  • Lobby voor overheidsbijdrage aan inclusie van kinderen en volwassenen met een handicap.

Karuna heeft een expliciete exit-strategie. Het eerste jaar betalen ze 80%, het tweede jaar 50% en het derde jaar 30%. Daarna geeft men nog 2 jaar technische ondersteuning waarna men zich terug trekt. Voor meer informatie zie de website van Karuna Foundation (www.karunafoundation.nl).

Vajra

Stichting Het Bosje

Postadres:
p/a W de Lange,
Beulakerwiede 5,
8244 EG Lelystad

Contact:
Via de contactpagina

Inschrijving KvK:
nr.: 41 12 74 19

Fiscaal nummer:
nr.: 80 74 38 261

WereldKaart

  Naar boven  

Correspondentie adres

Beulakerwiede 5

8244 EG Lelystad

Copyright © 2013 - 2018 - rafikisoft - All rights Reserved.