Kinderen

Over de stichting Het Bosje

1 Doelstelling

Stichting Het Bosje heeft ten doel het verlenen van steun aan projecten en activiteiten ten behoeve van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. De nadruk ligt hierbij op eenmalige activiteiten waarvan de kosten niet of onvoldoende kunnen worden bestreden uit subsidies van overheidswege of op andere wijze. Met dit doel voor ogen legt de stichting zich toe op het beheren en beleggen van de daartoe verkregen of te verkrijgen vermogenswaarden.
Voor meer informatie zie onze statuten.

2 Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 4 leden:
- Remi Verduin (voorzitter)
- Wichert de Lange (secretaris)
- Cor van den Bogaard (penningmeester)
- Karlijn Verduin (lid)

3 Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet ten behoeve van de stichting. Feitelijk gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd bij de stichting.
4 Beleidsplan 2016 - 2020

Na herstel van de afgelopen financiële crisis is ons vermogen groot genoeg om weer onze bestaande projecten te financieren en ook kunnen we op beperkte schaal weer nieuwe projecten aan. Gezien het instabiele beursklimaat blijven we voorzichtig ten aanzien van het aangaan van langer lopende verplichtingen. Het bestuur heeft een vijfjaren beleidsplan opgesteld. We onderscheiden langer lopende samenwerkingsverbanden, eenmalige projecten, verkenningen naar nieuwe projecten of samenwerkingsverbanden en individuele ondersteuning. Lees meer ...

5 ANBI status

Wij voldoen aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan een stichting voor het verkrijgen van belastingvoordelen.Voor meer informatie over deze voorwaarden kijk op de belastingdienst website.
Stichting Het Bosje

Postadres:
p/a W de Lange,
Beulakerwiede 5,
8244 EG Lelystad

Contact:
Via de contactpagina

Inschrijving KvK:
nr.: 41 12 74 19

Fiscaal nummer:
nr.: 80 74 38 261

Het Bestuur
Remi Verduin
voorzitter
Wichert de Lange
secretaris
Cor van den Bogaard
penningmeester
Karlijn Verduin
lid

  Naar boven  

Correspondentie adres

Beulakerwiede 5

8244 EG Lelystad

Copyright © 2013 - 2018 - rafikisoft - All rights Reserved.