Kinderen
In 1985 is stichting Het Bosje gestart met internationale steun, en wel aan de kleuterschool van Zuster Tarcisius in het dorp Sengerema in Tanzania.
In de jaren erna is financiële ondersteuning verleend aan verschillende projecten in Tanzania en Ghana, en later ook in Uganda, Brazilië en Nepal.
De projecten lopen uiteen van het bouwen van lagere scholen, middelbare scholen, hostels en multifunctionele gebouwen tot operaties van aangeboren afwijkingen en een enkele maal individuele scholing. Op deze pagina laten wij iets zien van enkele projecten waar we langdurig bij betrokken zijn.
Een overzicht van alle projecten vindt u op de Projectenoverzichtpagina. Lees meer ......

 


Huidige projecten


URDT (Ugunda Rural Development Trust)

Stichting Het Bosje is al sinds 2002 betrokken bij verschillende projecten van URDT in Uganda (www.urdt.net), beginnend met het ondersteunen van een middelbare schoolopleiding voor kansarme meisjes. Zij worden in een kostschool-aanpak klaargestoomd om de toekomstige leiders van de verdere ontwikkelingen in dit rurale gebied te worden. Belangrijk onderdeel van de opleiding is het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in de plaatsen van herkomst van de studentes.


Lees meer...

IBISS, Rio de Janeiro, Brazilië

De stichting Het Bosje heeft in de afgelopen jaren verschillende projecten van de Braziliaanse NGO IBISS (zie ook www.ibiss.info) ondersteund, m.n. projecten die tot doel hebben jonge kansarme sloppenwijkbewoners toegang tot de arbeidsmarkt te verschaffen.

IBISS komt al meer dan 20 jaar op voor de meest gemarginaliseerde groepen binnen de Braziliaanse samenleving. Het werk van IBISS is erop gericht bij te dragen aan de totstandkoming van een ′gezondere samenleving′. Een maatschappij waarin iedereen toegang heeft tot openbare voorzieningen, waarin ziekte en sociale ongelijkheid worden bestreden en de mensenrechten gerespecteerd worden.


Lees meer...

Karuna, Nepal

In 2016 is een vertegenwoordiging van Het Bosje op bezoek geweest bij een tweetal projecten van Karuna Foundation Nepal (Inspire2Care). Na verslaglegging en overleg met de rest van het bestuur is besloten om in eerste instantie het programma in 1 dorp (Naya Bazar) te ondersteunen met uitzicht op een tweede dorp. Na evaluatie van de eerste rapportages is in 2017 besloten om ook een tweede dorp te financieren.
Karuna Foundation richt zich op kwaliteit van leven, gelijke rechten en mogelijkheden voor kinderen en volwassenen met een handicap. Bovendien hebben ze aandacht voor de preventie van handicaps.


Lees meer...

Stichting Het Bosje

Postadres:
p/a W de Lange,
Beulakerwiede 5,
8244 EG Lelystad

Contact:
Via de contactpagina

Inschrijving KvK:
nr.: 41 12 74 19

Fiscaal nummer:
nr.: 80 74 38 261

WereldKaart

  Naar boven  

Correspondentie adres

Beulakerwiede 5

8244 EG Lelystad

Copyright © 2013 - 2018 - rafikisoft - All rights Reserved.