St. Het Bosje

Doelstelling

Stichting Het Bosje ondersteunt projecten en activiteiten ten behoeve van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

Wij doen dit met het vermogen dat is ontstaan vanuit het "Sint-Luciagesticht" in Rotterdam, een in 1866 opgerichte instelling. Met de opbrengsten hiervan worden die projecten gefinancierd waarbij wij kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van de aanpak en de uitvoering.

Dit doen wij

Onze projecten begeven zich op terreinen als kinderopvang, onderwijs en gezondheidszorg.

Stichting Het Bosje bestaat al gedurende langere tijd. Dit hebben wij zoal gedaan:

Beelden uit onze Projecten