Alvan Tsarik

Alvan Tsarik in Armenië

Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie is Armenië, en met name ook de streek rond Gyumri, getroffen door een economische crisis waar het slechts langzaam van herstelt. Vele jonge mannen zijn ook naar elders, met name naar Rusland, getrokken om daar te gaan werken. De activiteiten van Alvan Tsarik Armenië zijn geconcentreerd in Gyumri en de omliggende dorpen. Gyumri  is de tweede stad van Armenië, gelegen in het noordwesten, tegen de grens met Turkije.  Alvan Tsarik staat voor kleinschalige projecten.

“Het doel van Alvan Tsarik is om samen met Armeense partners burgerschapsontwikkeling te stimuleren, om burgers te krijgen die staan voor hun beslissingen, die verantwoordelijkheid durven te nemen, initiatieven ontwikkelen en leren denken in termen van samenwerking en competenties. De partners hebben een voorbeeldfunctie voor Armenië daarin. Een bijzondere rol spelen de kinderen. Van hen moet de verandering komen.”

Om dit doel te bereiken zet Alvan Tsarik concrete educatieve projecten op, waarin mentaliteitsverandering kan plaatsvinden. Middelen worden efficiënt ingezet, controleerbaar en transparant naar alle kanten. Rapportage is een regelmatige routine, waarin ook verantwoording over de besteding van de middelen wordt afgelegd. Het streven is dat Alvan Tsaghik Armenia zo snel mogelijk zodanig stevig is verankerd dat het financieel en organisatorisch op eigen benen kan staan.
Voor de organisatie vorm is gekozen voor een NGO. In 2022 zijn de statuten door de Armeense autoriteiten officieel goedgekeurd. Hierbij is veel aandacht besteed aan vorming van een krachtig bestuur met ingebouwde garanties voor het juiste gebruik van de bezittingen van de NGO in de toekomst. De directie wordt gevormd door 2 personen uit Armenië. Nauwe relaties met de stichting alvan tsarik Nederland zijn gegarandeerd doordat 2 van de 7 leden van het bestuur van Alvan Tsaghik Armenia ook zitting hebben in het Nederlandse bestuur.

Stichting Het Bosje ondersteunde in 2016 financieel de aanschaf en het inrichten van een gebouw in Gyumri aan de Mayakowski Street. Hierin is het Alvan Tsaghik Educational Centre (ATEC) in Gyumri ondergebracht. In 2019 is ook met steun van Het Bosje het naastgelegen pand aangekocht. Hierin is kantoorruimte gevonden en tevens bevat dit gebouw een keuken en gelegenheid om te eten. Het is de bedoeling om hier voor de kinderen maaltijden aan te bieden. In oktober 2019 vond de officiële opening van het schoolgebouw in Gyumri plaats, in aanwezigheid van een delegatie van het bestuur van Stichting Het Bosje.

Diverse cursussen (op het gebied van moderne vreemde talen en ICT) zorgen voor een voortdurende bezetting van het gebouw. Het centrum in Gyumri is momenteel in gebruik voor preschool-onderwijs van 9.30 uur tot 15.00 uur. Drie groepen met kinderen en leerkrachten maken dagelijks (van maandag t/m vrijdag) gebruik van de twee lokalen op de eerste verdieping. De leerkrachten worden ondersteund door elk twee vrijwilligers. ’s Middags na 15.00 uur en in het weekend zijn er verschillende activiteiten in de ruimtes, zoals teken/schilderlessen, danslessen, karate, Engels en een handwerkgroep. Inmiddels is het aantal kinderen voor de opvang gegroeid en is er behoefte aan meer ruimte.

Het Bosje ondersteunde daarom in 2022 een verdere uitbreiding van het gebouw aan Mayakowski Street in Gyumri. Deze uitbreiding was nodig toen tijdens de corona/tijd er een wachtlijst voor de opvang van kinderen ontstond. Ook was extra ruimte gewenst voor andere activiteiten als muziekonderwijs, mondzorgprojecten en het voornemen om ook in Armenië een vorm van Technasium-onderwijs te introduceren. Deze gelegenheid wordt ook aangegrepen om de huidige buitenopgang inpandig te maken. Hierdoor is deze ook in de strenge winterse omstandigheden door de kinderen goed te begaan.

De bouw aan de uitbreiding, die in december 2021 is gestart, is door nieuwe wetgeving in februari in 2022 vertraagd. Voorschriften m.b.t. eigendomspapieren en hervormingen bij het kadaster hebben tot verdere vertraging geleid. Het gebouw is onder dak, de materialen om het af te bouwen zijn grotendeels aanwezig, maar zo lang de officiële bouwvergunning niet is verleend, kan op straffe van boete de bouw vooralsnog niet afgemaakt worden.

In 2024 ondersteunt Stichting Het Bosje het aanbrengen van een verbinding tussen de twee naast elkaar gelegen gebouwen. Er wordt een zogenaamde foyer gebouwd die ook hier een droge en warme doorgang voor de kinderen gaat geven voor hun bezoek aan de keuken, respectievelijk eetruimte. Tevens wordt hierin de formele hoofdingang voorzien en een bijbehorende garderobe-ruimte.