Alvan Tsarik

Alvan Tsarik in Armenië

Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie is Armenië, en met name ook de streek rond Gyumri, getroffen door een economische crisis waar het slechts langzaam van herstelt. Vele jonge mannen zijn ook naar elders, met name naar Rusland, getrokken om daar te gaan werken. De activiteiten van Alvan Tsarik Armenië zijn geconcentreerd in Gyumri en de omliggende dorpen. Gyumri  is de tweede stad van Armenië, gelegen in het noordwesten, tegen de grens met Turkije.  Alvan Tsarik staat voor kleinschalige projecten.

“Het doel van Alvan Tsarik is om samen met Armeense partners burgerschapsontwikkeling te stimuleren, om burgers te krijgen die staan voor hun beslissingen, die verantwoordelijkheid durven te nemen, initiatieven ontwikkelen en leren denken in termen van samenwerking en competenties. De partners hebben een voorbeeldfunctie voor Armenië daarin. Een bijzondere rol spelen de kinderen. Van hen moet de verandering komen.”

 

Om dit te bereiken wil Alvan Tsarik concrete educatieve projecten opzetten, waarin mentaliteitsverandering kan plaatsvinden. Middelen worden efficiënt ingezet, controleerbaar en transparant naar alle kanten. Rapportage is een regelmatige routine, waarin ook verantwoording over de besteding van de middelen wordt afgelegd.

Alvan Tsarik Educational Center (ATEC) in Gyumri moet na 5 jaar financieel en organisatorisch op eigen benen staan. Er draaien nu 2, dan 3 tot 4 kleutergroepen. Technasiumonderwijs is geïmplementeerd. Diverse cursussen (op het gebied van MVT en ICT) zorgen voor een voortdurende bezetting van het gebouw.

Het centrum in Gyumri is momenteel in gebruik voor preschool-onderwijs van 9.30 uur tot 15.00 uur. Twee groepen met kinderen en twee leerkrachten maken dagelijks (van maandag t/m vrijdag) gebruik van de twee lokalen op de eerste verdieping. De leerkrachten worden ondersteund door elk twee vrijwilligers.

’s Middags na 15.00 uur en in het weekend zijn er verschillende activiteiten in de ruimtes:

  • Teken/schilderlessen op 3 dagen met 5 studenten
  • Danslessen in de grote ruimte beneden met 2 groepen (beide groepen 10 leerlingen) op 4 dagen
  • Karate in de grote ruimte op 2 dagen met 5 studenten
  • Engels op 3 dagen met 6 studenten
  • Handwerkgroep 1 dag met 5 leerlingen

In oktober 2019 nam een delegatie van het bestuur van Stichting Het Bosje deel aan de officiële opening van het schoolgebouw in Gyumri. Het geschonken bedrag bleek goed besteed!