Alvan Tsarik

Alvan Tsarik in Armenië

Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie is Armenië, en met name ook de streek rond Gyumri, getroffen door een economische crisis waar het slechts langzaam van herstelt. Vele jonge mannen zijn ook naar elders, met name naar Rusland, getrokken om daar te gaan werken. De activiteiten van Alvan Tsarik Armenië zijn geconcentreerd in Gyumri en de omliggende dorpen. Gyumri  is de tweede stad van Armenië, gelegen in het noordwesten, tegen de grens met Turkije.  Alvan Tsarik staat voor kleinschalige projecten.

“Het doel van Alvan Tsarik is om samen met Armeense partners burgerschapsontwikkeling te stimuleren, om burgers te krijgen die staan voor hun beslissingen, die verantwoordelijkheid durven te nemen, initiatieven ontwikkelen en leren denken in termen van samenwerking en competenties. De partners hebben een voorbeeldfunctie voor Armenië daarin. Een bijzondere rol spelen de kinderen. Van hen moet de verandering komen.”

 

Om dit te bereiken zet Alvan Tsarik concrete educatieve projecten op, waarin mentaliteitsverandering kan plaatsvinden. Middelen worden efficiënt ingezet, controleerbaar en transparant naar alle kanten. Rapportage is een regelmatige routine, waarin ook verantwoording over de besteding van de middelen wordt afgelegd. Het streven is dat Alvan Tsarik Armenie zo snel mogelijk zodanig stevig is verankerd dat het  financieel en organisatorisch op eigen benen kan staan.

Stichting Het Bosje ondersteunde financieel de aanschaf en het inrichten van een gebouw in Gyumri aan de Mayakowski street. Hierin is het Alvan Tsarik Educational Center (ATEC) in Gyumri ondergebracht.

Technasium-onderwijs wordt geïmplementeerd. Diverse cursussen (op het gebied van MVT en ICT) zorgen voor een voortdurende bezetting van het gebouw. Het centrum in Gyumri is momenteel in gebruik voor preschool-onderwijs van 9.30 uur tot 15.00 uur. Drie groepen met kinderen en leerkrachten maken dagelijks (van maandag t/m vrijdag) gebruik van de twee lokalen op de eerste verdieping. De leerkrachten worden ondersteund door elk twee vrijwilligers. ’s Middags na 15.00 uur en in het weekend zijn er verschillende activiteiten in de ruimtes, zoals teken/schilderlessen, danslessen, karate, Engels en een handwerkgroep.

In oktober 2019 vond de officiële opening van het schoolgebouw in Gyumri plaats, in aanwezigheid van een delegatie van het bestuur van Stichting Het Bosje. Inmiddels is het aantal kinderen voor de opvang gegroeid en is er behoefte aan meer ruimte. Het Bosje ondersteunt ook in 2022 een verdere uitbreiding van het gebouw aan Mayakowski street in Gyumri.