Karuna Foundation

Karuna Foundation in Nepal

Stichting Karuna is in 2007 opgericht in Nederland vanuit het bedrijfsleven (Giesbers Groep Holding), met directeur en mede-oprichter René aan de Stegge (president of the Board) voorzitter van de raad van toezicht, dr. ir. Charles Nijman (expert in the field of development cooperation) lid en prof. dr. Geert Blijham (former managing director of the Academic Hospital of Utrecht in the Netherlands) secretaris. Leden van deze raad investeren hun tijd en energie om niet. Annet van den Hoek is sinds 2019 directeur van Stichting Karuna.

De missie van Stichting Karuna is de preventie van handicaps bij kinderen en een beter leven voor kinderen met een handicap door het lokaal versterken van gezondheidszorg en de gemeenschap middels een kosteneffectief community development model genaamd Inspire2Care (I2C). De I2C aanpak van Karuna is op verzoek van het Liliane Fonds in 2013 geëvalueerd vanuit het KIT en als zeer kosten-effectief beoordeeld. Stichting Karuna werkt voor de uitvoering samen met de Nepalese Karuna Foundation.

Het  Inspire2Care programma van Karuna Nepal heeft een focus op kwaliteit van leven, gelijke rechten en kansen voor kinderen en volwassenen met handicaps en preventie van handicaps. Het project richt zich sterk op “local ownership and sustainability from the very beginning”. Het programma wil in totaal 2.000 kinderen met een handicap bereiken, 7.500 volwassenen met een handicap, 90.000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd en 25.000 kinderen onder de vijf jaar in 5 jaar tijd (2015-2021).

Vanuit het Nederlandse bedrijfsleven krijgt Karuna ondersteuning van € 300.000 per jaar en daarnaast gelden van o.a. UBS Optimus Foundation, het Liliane Fonds, de Nederlandse Leprastichting (NSL/NLR), en een aantal andere donoren inclusief Stichting Het Bosje.

Sinds juli 2015 is de door Karuna Foundation Nederland opgebouwde organisatie Karuna Foundation Nepal een zelfstandige organisatie, met een lokaal management (bestuur en raad van toezicht). Inspire2Care wordt sinds 2020 in fasen opgeschaald naar de hele Provincie 1. Karuna Foundation Nepal is hiertoe uitgegroeid tot een grote en door Deepak Raj Sapkota en Yogendra Giri uitstekend geleide organisatie met ongeveer 60 medewerkers, werkzaam op nationaal, provinciaal en district niveau.

Componenten Preventie

  • Focus op preventie van handicaps door bewustwording, gedragsverandering en betere gezondheidszorg tijdens zwangerschap, bevalling en zuigelingen- en kindzorg (met name door versterking van de basis gezondheidszorg voor betere prenatale controles, vaccinaties, sanitatie en hygiëne, voeding, borstvoeding).
  • Tijdige diagnose en behandeling van ondervoeding, ziektes, infecties, wonden en breuken ter voorkoming van handicap bij kinderen.
  • Bewustwording op het gebied van preventie en rechten van kinderen met een handicap, door middel van straattheater, muurschilderingen, voorlichting in gezondheidsposten en via vrouwelijke vrijwilligers.

Componenten Rehabilitatie

  • Medische ondersteuning (operaties, fysiotherapie, hulpstukken).
  • Onderwijs (binnen reguliere setting).
  • Inkomen genererende activiteiten voor arme families van kinderen met een handicap.
  • Specifieke beroepsopleidingen voor jongeren met een handicap.
  • Zelfhulp groepen voor kinderen en ouders.
  • Lobby voor overheidsbijdrage aan inclusie van kinderen en volwassenen met een handicap.

Karuna Foundation heeft een expliciete exit-strategie. Tijdens de eerste jaren van I2C was de steun aan een dorpsgemeenschap voor maximaal vijf jaar: het eerste jaar betaalden ze 80% van de kosten, het tweede jaar 50% en het derde jaar 30%. Daarna gaf men alleen nog twee jaar technische ondersteuning, waarna men zich terug trekt. Tijdens de uitbreiding naar alle districten binnen Provincie 1 onder de naam Disability Prevention and Rehabilitation Program (DPRP) is de duur van de steun bekort tot drie jaar, met grotere financiële en personele bijdrage van de lokale en provinciale overheid.

UBS Optimus Foundation was bereid een onderzoek te financieren om bewijs te vinden van impact, cost-effectiviteit en factoren die dat beïnvloeden. Na een internationale tender procedure selecteerde UBS het KIT (Royal Tropical Institute, Amsterdam) om deze studie uit te voeren.

Voor meer informatie zie de website van Karuna Foundation (www.karunafoundation.nl) en Karuna Foundation Nepal (www.karunanepal.org).