Karuna Foundation

Karuna Foundation in Nepal

De missie van Stichting Karuna is de preventie van handicaps bij kinderen en een beter leven voor kinderen met een handicap door het lokaal versterken van gezondheidszorg en de gemeenschap middels een kosteneffectief community development model genaamd Inspire2Care (I2C). De eerste activiteiten zijn uitgevoerd in het oosten van Nepal. Het project richt zich sterk op “local ownership and sustainability from the very beginning”. I2C maakt gebruik van Community-Based Rehabilitation Facilitators (CBRF) in dienst van het Village Development Committee die samenwerken met Female Community Health Volunteers in de dorpen en gezondheidszorg medewerkers van nabijgelegen klinieken en ziekenhuizen. De I2C aanpak van Karuna is op verzoek van het Liliane Fonds in 2013 geëvalueerd vanuit het KIT en community-based rehabilitation component werd inderdaad als zeer kosteneffectief beoordeeld.

Stichting Karuna werkt voor de uitvoering samen met een Nepalese stichting. Sinds juli 2015 is deze door Karuna Foundation Nederland opgebouwde Karuna Foundation Nepal een zelfstandige organisatie, met een lokaal management (bestuur en raad van toezicht). Vanuit het Nederlandse bedrijfsleven krijgt Karuna ondersteuning van € 300.000 per jaar en daarnaast gelden van o.a. UBS Optimus Foundation, het Liliane Fonds, de Nederlandse Leprastichting (NSL/NLR) en een aantal andere donoren, inclusief Stichting Het Bosje. Karuna Foundation heeft een expliciete exit-strategie. Tijdens de eerste jaren van I2C was de steun aan een dorpsgemeenschap voor maximaal vijf jaar: het eerste jaar betaalden ze 80% van de kosten, het tweede jaar 50% en het derde jaar 30%. Daarna gaf men alleen nog twee jaar technische ondersteuning, waarna men zich terug trekt.

In 2016 is besloten, op basis van contacten in Nederland en de verkregen informatie, om in eerste instantie het programma Inspire2Care in Ilam District in één dorp (Naya Bazar) te ondersteunen. Een vertegenwoordiging van Het Bosje is daarna ter oriëntatie op bezoek geweest bij een tweetal projecten van Karuna Foundation Nepal. Na onze positieve evaluatie werd in overleg met de rest van het bestuur in 2017 besloten om ook I2C in een tweede dorp (Shree Antu) te financieren. Naar aanleiding van het bezoek hebben we tevens een auto en vier ultrasound machines betaald. Eind 2019 bezocht een delegatie van het bestuur opnieuw Nepal om met eigen ogen vast te stellen dat het project in heel Ilam District is uitgerold en dat inmiddels de lokale, provinciale en centrale overheden zeer geïnteresseerd en betrokken zijn geraakt.

Onder de naam Disability Prevention and Rehabilitation Program (DPRP) wordt Inspire2Care sinds 2020 dus in fasen opgeschaald naar alle districten binnen Provincie 1. Karuna Foundation Nepal is hiertoe uitgegroeid tot een grote en door Deepak Raj Sapkota en Yogendra Giri uitstekend geleide organisatie met ongeveer 60 medewerkers, werkzaam op nationaal, provinciaal en district niveau. De duur van de Karuna steun in de gemeenschap is bekort tot drie jaar, met grotere financiële en personele bijdrage van de lokale en provinciale overheid. Als onderdeel van DPRP was UBS Optimus Foundation bereid een onderzoek te financieren om bewijs te vinden van impact, kosteneffectiviteit en factoren die dat beïnvloeden. Na een internationale tender procedure selecteerde UBS het KIT (Royal Tropical Institute, Amsterdam) om deze studie uit te voeren. Een base-line study heeft plaatsgevonden in 2020/2021, alsook een mid-line evaluatie in 2023.

In 2020 heeft Stichting Het Bosje geld toegezegd om de noodzakelijke verbetering van monitoring en evaluatie (M&E) in het hele Ilam district door te voeren. Om continuïteit te waarborgen werd in 2021 eenmalig de door Covid-19 hogere kosten voor CBRF trainingen betaald en in 2022 werd de steun voor M&E voortgezet ten behoeve van het opzetten van een Knowledge and Evidence lab.

Voor meer informatie zie de website van Karuna Foundation (www.karunafoundation.nl) en Karuna Foundation Nepal (www.karunanepal.org).