Kolewa

Stichting Kolewa in Indonesië

Stichting Kolewa en haar counterpart Yayasan Kolewa Harapan Indonesia, steunen kinderen en gezinnen die leven in de meest geïsoleerde en arme gebieden van Indonesië, waar andere hulporganisaties niet of nauwelijks komen. Deze gebieden zijn lastig bereikbaar. Goede medische voorzieningen ontbreken daar, evenals kennis over hygiëne, gezondheid, gezonde voeding, geboortebeperking, etc. Stichting Kolewa stelt zich ten doel kinderen die ten gevolge van een beperking (nog) niet zelfstandig kunnen participeren in de samenleving een zo volwaardig mogelijke plek te bieden.

De doelstellingen van Stichting Kolewa (financiële steun voor medische hulp en passend onderwijs voor kwetsbare kinderen met een hulpindicatie via de lokale organisatie Yayasan Kolewa Harapan Indonesia) spreken ons aan omdat ze direct aansluiten bij onze focus op kansarme kinderen. Het pakket van door Kolewa uitgevoerde interventies is groot en bestrijkt een breed terrein van preventie, operaties en rehabilitatie.

Daarom hebben wij – naast een bijdrage voor noodhulp / voedselpakketten tijdens de Covid-19 lockdown op Bali eind 2020 – begin 2021 een overeenkomst gesloten om binnen het lopende Kolewa programma eenmalig de cursus gebarentaal voor ouders van dove en slechthorende kinderen te financieren. Na een uitwisseling over monitoring en evaluatie werd duidelijk op welke wijze en met gebruik van welke criteria de monitoring en evaluatie van de activiteiten (output) en de effectiviteit daarvan (outcome, impact?) gedaan zou worden (met behulp van de ‘Result Chain Analysis’). Na deze succesvolle “proof of principle” hebben wij onze steun beëindigd.