Startende Projecten in 2021

StartUp4kids, Botswana

Stichting StartUp4kids Foundation streeft naar een wereld waarin alle kinderen de kans krijgen zich te ontplooien zodat ze op eigen kracht en naar eigen goeddunken hun leven kunnen inrichten met zorg voor hun gemeenschap en de planeet.  StartUp4Kids wil wereldwijd sociaal achtergestelde kinderen, tieners en moeders extra scholing bieden. Door intensieve samenwerking met lokale partners en scholen in achtergestelde gebieden worden sociale en financiële onderwijsprogramma’s van Aflatoun aangeboden in combinatie met extra aandacht voor het milieu.

Eind 2020 kregen wij een formeel verzoek van StartUp4kids om hun project “Een betere toekomst voor kinderen, tieners en moeders in Botswana” te steunen voor de periode maart 2021 – januari 2022. Het M&E aspect van StartUp4kids is sterk: “er wordt verantwoording afgelegd over het verloop van de activiteiten tijdens de afgelopen periode, de planning voor komende periode en de financiële uitgaven. Indien de uitvoering of bestedingen afwijken van de planning, dan overleggen we over de benodigde bijsturing of aanpassing.” Daarom besloten wij begin 2021 om enkele onderdelen van het programma te steunen, namelijk aanschaf van leermaterialen voor kinderen (Aflatoun, milieu), aanleggen van schooltuinen en de “Week van het Milieu” inclusief boomplant-activiteiten. Vertraagd door Covid-19 beperkingen en schoolsluitingen werden de activiteiten alsnog uitgevoerd.

 

Babuyile Community Development NPC, Zuid Afrika

Rhiza Babuyile (RB) is een sinds 2005 officiëel geregistreerde non-profit organisatie in Johannesburg, Zuid-Afrika. RB draagt bij aan de ontwikkeling van townships door een holistische aanpak van gemeenschapsontwikkeling, inclusief programma’s voor onderwijs, gezondheidszorg, ontwikkeling van vaardigheden en ondernemingen. Alle projecten richten zich op empowerment van de lokale bevolking binnen de lokale context en behoeften.

RB’s educational programme is primarily focused on Early Childhood Development (ECD) Centres. The ECD programme ensures that children get better quality education by placing them according to their age groups. Principals and teachers get a six months ECD training course to be able to transfer skills to children.

RB’s focust op kinderen en de manier van werken past in ons beleid. Het ECD team selecteerde 3 preschools in Diepsloot, waar behoefte is aan financiering door Stichting Het Bosje voor onderhoud en schilderwerk, de aanleg van veilige speeltuinen, en de aanschaf van lesmateriaal.

 

Stichting Kolewa, Indonesië

Stichting Kolewa en haar counterpart Yayasan Kolewa Harapan Indonesia, steunen kinderen en gezinnen die leven in de meest geïsoleerde en arme gebieden van Indonesië, waar andere hulporganisaties niet of nauwelijks komen. Deze gebieden zijn lastig bereikbaar. Goede medische voorzieningen ontbreken daar, evenals kennis over hygiëne, gezondheid, gezonde voeding, geboortebeperking, etc. Stichting Kolewa stelt zich ten doel kinderen die ten gevolge van een beperking (nog) niet zelfstandig kunnen participeren in de samenleving een zo volwaardig mogelijke plek te bieden.

De doelstellingen van Stichting Kolewa (financiële steun voor medische hulp en passend onderwijs voor kwetsbare kinderen met een hulpindicatie via de lokale organisatie Yayasan Kolewa Harapan Indonesia) spreken ons aan omdat ze direct aansluiten bij onze focus op kansarme kinderen. Het pakket van door Kolewa uitgevoerde interventies is groot en bestrijkt een breed terrein van preventie, operaties en rehabilitatie.

Daarom hebben wij – naast een bijdrage voor noodhulp / voedselpakketten tijdens de Covid-19 lockdown op Bali eind 2020 – begin 2021 een overeenkomst gesloten om binnen het lopende Kolewa programma eenmalig de cursus gebarentaal voor ouders van dove en slechthorende kinderen te financieren. Na een uitwisseling over monitoring en evaluatie werd duidelijk op welke wijze en met gebruik van welke criteria de monitoring en evaluatie van de activiteiten (output) en de effectiviteit daarvan (outcome, impact?) gedaan zal worden (met behulp van de ‘Result Chain Analysis’).

 

AIWD, Oeganda

Action for Indigenous Women with Disabilities (AIWD) is in hun eigen woorden “a registered grassroot Community based organization/Non-Government Organization founded by women with disabilities in 2000 with the aim to improve the quality of life of women and girls with Disabilities (PWDs) especially those from marginalized and poor families through comprehensive rehabilitation programme using human rights based approach to achieve poverty reduction through mainstreaming for socioeconomic empowerment.” Het Bosje heeft eenmalig een bijdrage gegeven voor het opzetten van deze kursus “Vocational Skills Training for Young Women and Girls with Disabilities in Nebbi district.” in het Parombo Resource Learning Center van West Nile Regio.

Dit project wil kansen bieden op blijvend werk door een aangepaste training van een jaar te geven aan 120 vrouwen en meisjes met een handicap tussen de 15-38 jaar. Ze krijgen naast één dag per week theorielessen ook vier dagen praktijkonderwijs en doen dus kennis en ervaring op in werkzaamheden waar veel vraag naar is op de lokale arbeidsmarkt in de West Nile regio: kleding ontwerp en naaien; metaalwerk en lassen; fiets en motorfiets reparatie en onderhoud; handarbeid. Verder leren ze ook “soft skills” als omgaan met geld, boekhouden, ICT en andere persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Deelnemers ontvangen een certificaat van de overheid en gereedschap om hun eigen zaak te beginnen.

 

Eerdere Projecten

Een overzicht van alle (huidige en reeds afgesloten) projecten vindt u op Eerdere Projecten.