Nshambya

Nshambya in Kagera Region, Tanzania

Stichting Het Bosje financierde in de jaren 1994/1995/1996 de nieuwbouw van een lagere school in het dorp Nshambya nabij Bukoba, nadat van de oude school een fors deel van het dak was weggewaaid door een storm. De lokale overheid heeft in de loop der jaren ook enkele klaslokalen neergezet en betaalt de onderwijzers en lopende kosten.

In 2005/2006 werd het bouwen van een Community Centre in Nshambya betaald door Stichting Het Bosje en nam het dorpscomité verantwoordelijkheid voor het onderhoud. Er is tevens een kleuterschool in gevestigd die met privé geld uit Nederland wordt ondersteund.

In 2019 bereikte ons het verzoek van de schoolleiding van Nshambya Primary School voor financiële steun voor de aanleg van een groot aantal toiletten, omdat door bevolkingsgroei en het nationale plan “All children must go to school” het aantal pupillen was toegenomen van 375 in 1995 tot 824 in 2019 en de bestaande tien pitlatrines niet meer voldoende zijn, ook niet volgens de richtlijnen van het Ministry of Education.

Een van de bestuursleden bezocht in 2019 de school en bekeek de situatie ter plaatse. De noodzaak werd vastgesteld. Omdat het bestuur in principe positief staat ten opzichte van dit verzoek, maar wij door onze beperkte fondsen waarschijnlijk slechts een deel van de structuren kunnen financieren, heeft het schoolbestuur van Nshambya Primary School, ook in overleg met de lokale overheid, de opties bestudeerd en details verder uitgewerkt in werktekeningen en een budgetaanvraag. Steun voor deze kleinere versie hebben wij toegezegd. Ondanks de beperkingen door de Covid-19 crisis is de bouw eind 2020 gestart en was de constructie in 2021 klaar. Een jaar later zijn nog een viertal computers bekostigd en verstuurd, die nu gebruikt worden door de onderwijzers en voor demonstratie aan de leerlingen.