Organisatie

Doelstelling

Stichting Het Bosje heeft ten doel het verlenen van steun aan projecten en activiteiten ten behoeve van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. De nadruk ligt hierbij op eenmalige activiteiten waarvan de kosten niet of onvoldoende kunnen worden bestreden uit subsidies van overheidswege of op andere wijze. Met dit doel voor ogen legt de stichting zich toe op het beheren en beleggen van de daartoe verkregen of te verkrijgen vermogenswaarden.

Voor meer informatie zie onze statuten.