Projecten

Overzicht van onze projecten

In 1985 is Stichting Het Bosje gestart met internationale steun, en wel aan de kleuterschool van Zuster Tarcisius in het dorp Sengerema in Tanzania.

In de jaren erna is financiële ondersteuning verleend aan verschillende projecten in Tanzania en Ghana, en later ook in Uganda, Brazilië, Armenië en Nepal.

De projecten lopen uiteen van het bouwen van lagere scholen, middelbare scholen, hostels voor leerlingen en multifunctionele gebouwen tot financiële steun voor operaties van aangeboren afwijkingen en een enkele maal individuele scholing.

Huidige projecten

URDT (Uganda Rural Development and Training), Kibaale District, Uganda

Stichting Het Bosje is al sinds 2002 betrokken bij verschillende projecten van URDT in Uganda (www.urdt.net) beginnend met het ondersteunen van een lagere en middelbare schoolopleiding voor kansarme meisjes. Zij worden in een kostschool-aanpak klaargestoomd om de toekomstige leiders van de verdere ontwikkelingen in dit rurale gebied te worden. Belangrijk onderdeel van de opleiding is het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in de plaatsen van herkomst van de studentes.

Meer over URDT

IBISS, Rio de Janeiro, Brazilie

De stichting Het Bosje heeft sinds 2006 verschillende projecten van de Braziliaanse NGO IBISS (zie ook https://www.ibiss.info) ondersteund, m.n. projecten die tot doel hebben jonge kansarme sloppenwijkbewoners toegang tot de arbeidsmarkt te verschaffen.

IBISS komt al meer dan 20 jaar op voor de meest gemarginaliseerde groepen binnen de Braziliaanse samenleving. Het werk van IBISS is erop gericht bij te dragen aan de totstandkoming van een gezondere samenleving. Een maatschappij waarin iedereen toegang heeft tot openbare voorzieningen, waarin ziekte en sociale ongelijkheid worden bestreden en de mensenrechten gerespecteerd worden.

Meer over IBISS

Karuna, Ilam District, Nepal

Karuna Foundation richt zich op kwaliteit van leven, gelijke rechten en mogelijkheden voor kinderen en volwassenen met een handicap. Bovendien hebben ze aandacht voor de preventie van handicaps.

In 2016 is een vertegenwoordiging van Het Bosje op bezoek geweest ter oriëntatie bij een tweetal projecten van Karuna Foundation Nepal (Inspire2Care) in Ilam District. Na verslaglegging en overleg met de rest van het bestuur is besloten om in eerste instantie het programma in een dorp (Naya Bazar) te ondersteunen, met uitzicht op een tweede dorp. Na evaluatie van de eerste rapportages werd in 2017 besloten om ook een tweede dorp (Shree Antu) te financieren.

Eind 2019 bezocht een delegatie van het bestuur opnieuw Nepal om met eigen ogen vast te stellen dat het project in heel Ilam District is uitgerold en dat de lokale en centrale overheid zeer geïnteresseerd en betrokken is geraakt. Ter plekke werd een bijdrage geleverd aan het denken over indicatoren om preventie te meten. Ook werd geld toegezegd voor 2020 om in het hele district de verbetering van monitoring en evaluatie door te voeren.

Meer over Karuna

Nshambya Primary School, Bukoba District, Kagera Region, Tanzania

Vanaf 1995 is Stichting Het Bosje betrokken bij het dorp Nshambya met financiële steun voor diverse projecten. Het eerste was de nieuwbouw van de lagere school (Nshambya PS). Nu, 25 jaar later, staat de school er nog goed onderhouden bij, met enkele klassen bijgebouwd door de lokale overheid. Maar het aantal leerlingen is gegroeid van 375 in 1995 tot 824 in 2019. De sanitaire voorzieningen zijn daarom onvoldoende in aantal en kwaliteit. Met steun van St. Het Bosje werd eind 2020 gestart met het bouwen van een ruimte met een twintigtal WCs.

Meer over Nshambya PS

Alvan Tsarik, Armenië

Stichting Het Bosje heeft bijgedragen aan het kopen en inrichten van een gebouw voor een kleuterschool en community centre in de stad Gyumri.

De activiteiten van Alvan Tsarik bestaan vooral uit het aanbieden van een lesmethode met nadruk op meer verantwoordelijkheid voor het zelfstandig leren en denken van leerlingen in de zogenaamde pre-school leeftijd, naast het aanbieden van lesmaterialen en computers, als ook de inrichting van klaslokalen met meubilair.

Meer over Alvan Tsarik

Startende Projecten in 2021

Kolewa, Indonesië

De stichting Kolewa zet zich in Indonesië in voor kinderen en hun families in de allerarmste gebieden. Een onderdeel hiervan, het opzetten en uitvoeren van een cursus gebarentaal voor ouders van kinderen met een gehoorstoornis, wordt sinds 2020 ondersteund vanuit Het Bosje. Ook hier zorgt de Covid-19 epidemie voor grote problemen en vertragingen. Vooruitlopend werd al een beperkt bedrag aan noodhulp geschonken om de eerste noden te lenigen .

StartUp4Kids, Botswana

Met de Stichting StartUp4Kids werden in de loop van 2020 voorbereidingen getroffen voor het aangaan van een samenwerking voor een project in Botswana. Samen met verschillende lokale organisaties wordt daar een programma van community development en naschoolse activiteiten uitgewerkt om kinderen, tieners en moeders een betere toekomst te bieden, waarbij Stichting Het Bosje een deel-project financieert.

Rhiza Babuyile, Zuid Afrika

RB ontwikkelt een holistische aanpak van gemeenschapsontwikkeling in townships, inclusief programma’s voor onderwijs, gezondheidszorg, ontwikkeling van vaardigheden en ondernemingen. Wij steunen opknappen van drie Early Childhood Centres.

Meer over Startende Projecten

Eerdere Projecten

Een overzicht van alle (huidige en reeds afgesloten) projecten vindt u op Eerdere Projecten.