Projecten

Overzicht van onze projecten

In 1985 is Stichting Het Bosje gestart met internationale steun en wel aan de kleuterschool van zuster Tarcisius in het dorp Sengerema, in de regio Mwanza, in het noorden van Tanzania.

In de jaren erna is financiële ondersteuning verleend aan verschillende projecten in Tanzania en Ghana, en later ook in Oeganda, Brazilië, Nepal, Armenië, Indonesië, Botswana en Zuid-Afrika.

De projecten zijn zeer divers en lopen uiteen van het bouwen van lagere scholen, middelbare scholen, hostels voor leerlingen, multifunctionele gebouwen en het aanleggen van schooltuinen voor het verbouwen van gezond voedsel. Ook financiële steun voor het voorkomen en behandelen van handicaps bij kinderen, inclusief operaties van aangeboren afwijkingen. Een enkele maal steun voor individuele scholing.

URDT (Uganda Rural Development and Training), Kibaale District, Uganda

Stichting Het Bosje is al sinds 2002 betrokken bij verschillende projecten van URDT in Uganda (www.urdt.net) beginnend met het ondersteunen van een lagere en middelbare schoolopleiding voor kansarme meisjes. Zij worden in een kostschool-aanpak klaargestoomd om de toekomstige leiders van de verdere ontwikkelingen in dit rurale gebied te worden. Belangrijk onderdeel van de opleiding is het ontwikkelen van een persoonlijke visie, samen met de ouders, in een twee-generaties aanpak en ook het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in de plaatsen van herkomst van de studentes.
Inmiddels ondersteunde Het Bosje projecten voor het aanleggen en onderhouden van schooltuinen in een paar districten door leerlingen van 22 lagere scholen. Deze projecten worden begeleid door oud-studentes van de African Rural University (ARU) van de URDT, genaamd Epicentre Managers, met focus op continuïteit, circulaire landbewerking en duurzaamheid.

Meer over URDT

Karuna, Nepal

Karuna Foundation richt zich op kwaliteit van leven, gelijke rechten en vergroten van mogelijkheden voor kinderen en volwassenen met een handicap. Bovendien heeft Karuna aandacht voor de preventie van handicaps. Dit wordt nagestreefd door het toepassen van een brede community-based prevention and rehabilitation aanpak, aanvankelijk genaamd Inspire2Care (I2C). Het Bosje steunde deze I2C aanpak in enkele dorpen in Ilam District als onderdeel van een verdere uitbreiding {“proof of principle”}. Later beoogden we ook de verbetering van gegevensverzameling te steunen tijdens het verder uitrollen van het programma in een groter project binnen de hele provincie gesteund door andere donoren.

Meer over Karuna

Alvan Tsarik, Armenië

Alvan Tsarik in Armenië is opgezet en wordt ondersteund door alvan tsarik Nederland. De organisatie heeft tot doel om door het uitvoeren van uiteenlopende onderwijs en sociaal-culturele programma’s de sociaal-economische situatie van mensen in Armenië te verbeteren. Zij richt zich met name op voorschoolse opvang en volwassenen-educatie.

De activiteiten van Alvan Tsarik bestaan vooral uit het aanbieden van een lesmethode met nadruk op meer verantwoordelijkheid voor het zelfstandig leren en denken van leerlingen in de zogenaamde pre-school leeftijd, naast het aanbieden van lesmaterialen en computers, als ook de inrichting van klaslokalen met meubilair.

Stichting Het Bosje heeft bijgedragen aan het kopen, inrichten en uitbouwen van een gebouw voor een kleuterschool en community centre in de stad Gyumri.

Meer over Alvan Tsarik

StartUp4Kids, Botswana

Met de Stichting StartUp4Kids werden in de loop van 2020 voorbereidingen getroffen voor het aangaan van een samenwerking voor een project in Botswana. Samen met verschillende lokale organisaties wordt daar een programma van community development en naschoolse activiteiten uitgewerkt om kinderen, tieners en moeders een betere toekomst te bieden, waarbij Stichting Het Bosje een deel-project van het onderwijs financieert, met nadruk op monitoring en evaluation (M&E).

Meer over StartUp4Kids

Eerdere Projecten

Een overzicht van alle (reeds afgesloten) projecten vindt u op Eerdere Projecten.