Projecten

Overzicht van onze projecten

In 1985 Stichting Het Bosje gestart met internationale steun en wel aan de kleuterschool van zuster Tarcisius in het dorp Sengerema in het noorden van Tanzania

In de jaren erna is financiële ondersteuning verleend aan verschillende projecten in Tanzania en Ghana, en later ook in Oeganda, Brazilië, Nepal, Armenië, Indonesië, Botswana en Zuid-Afrika.

De projecten zijn zeer divers en lopen uiteen van het bouwen van lagere scholen, middelbare scholen, hostels voor leerlingen en multifunctionele gebouwen, aanleggen van schooltuinen voor het verbouwen van gezond voedsel. Ook financiële steun voor het voorkomen en behandelen van handicaps bij kinderen, inclusief operaties van aangeboren afwijkingen. Een enkele maal steun voor individuele scholing.

Huidige projecten

URDT (Uganda Rural Development and Training), Kibaale District, Uganda

Stichting Het Bosje is al sinds 2002 betrokken bij verschillende projecten van URDT in Uganda (www.urdt.net) beginnend met het ondersteunen van een lagere en middelbare schoolopleiding voor kansarme meisjes. Zij worden in een kostschool-aanpak klaargestoomd om de toekomstige leiders van de verdere ontwikkelingen in dit rurale gebied te worden. Belangrijk onderdeel van de opleiding is het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten in de plaatsen van herkomst van de studentes.
Inmiddels ondersteund Het Bosje projecten in de regio voor het aanleggen van schooltuinen. Deze projecten worden begeleid door oud-studentes van de African Rural University (ARU) van de URDT.

Meer over URDT

Karuna, Ilam District, Nepal

Karuna Foundation richt zich op kwaliteit van leven, gelijke rechten en vergroten van mogelijkheden voor kinderen en volwassenen met een handicap. Bovendien hebben ze aandacht voor de preventie van handicaps. Dit wordt nagestreefd door het toepassen van een brede community-based prevention en rehabilitation aanpak.

Meer over Karuna

Alvan Tsarik, Armenië

Alvan Tsarik in Armenië is opgezet en wordt ondersteund door alvan tsarik Nederland. De organisatie heeft tot doel om door het uitvoeren van uiteenlopende onderwijs en sociaal-culturele programma’s om daarmee de sociaal-economische situatie van de mensen in Armenie te verbeteren. Zij richt zich met name op voorschoolse opvang en volwassenen-educatie.

De activiteiten van Alvan Tsarik bestaan vooral uit het aanbieden van een lesmethode met nadruk op meer verantwoordelijkheid voor het zelfstandig leren en denken van leerlingen in de zogenaamde pre-school leeftijd, naast het aanbieden van lesmaterialen en computers, als ook de inrichting van klaslokalen met meubilair.

Stichting Het Bosje heeft bijgedragen aan het kopen, inrichten en uitbouwen van een gebouw voor een kleuterschool en community centre in de stad Gyumri.

Meer over Alvan Tsarik

Startende Projecten in 2021

AIWD, Uganda

Action for Indigenous Women with Disabilities (AIWD) is een geregistreerde NGO in Nebbi, West Nile Region, Uganda. Het beoogt de levenskwaliteit te verbeteren van vrouwen en meisjes met handicaps. Wij steunen gedurende een jaar een vocational skills training en aanvullend de aanleg van een waterput.

Kolewa, Indonesië

De stichting Kolewa zet zich in Indonesië in voor kinderen en hun families in de allerarmste gebieden. Een onderdeel hiervan, het opzetten en uitvoeren van een cursus gebarentaal voor ouders van kinderen met een gehoorstoornis, wordt sinds 2020 ondersteund vanuit Het Bosje. Ook hier zorgt de Covid-19 epidemie voor grote problemen en vertragingen. Vooruitlopend werd al een beperkt bedrag aan noodhulp geschonken om de eerste noden te lenigen .

StartUp4Kids, Botswana

Met de Stichting StartUp4Kids werden in de loop van 2020 voorbereidingen getroffen voor het aangaan van een samenwerking voor een project in Botswana. Samen met verschillende lokale organisaties wordt daar een programma van community development en naschoolse activiteiten uitgewerkt om kinderen, tieners en moeders een betere toekomst te bieden, waarbij Stichting Het Bosje een deel-project financieert.

Rhiza Babuyile, Zuid Afrika

RB ontwikkelt een holistische aanpak van gemeenschapsontwikkeling in townships, inclusief programma’s voor onderwijs, gezondheidszorg, ontwikkeling van vaardigheden en ondernemingen. Wij steunen het opknappen van drie Early Childhood Centres.

Meer over Startende Projecten

Eerdere Projecten

Een overzicht van alle (huidige en reeds afgesloten) projecten vindt u op Eerdere Projecten.