StartUp4Kids

StartUp4Kids in Botswana

logo S4KStichting StartUp4Kids Foundation streeft naar een wereld waarin alle kinderen de kans krijgen zich te ontplooien zodat ze op eigen kracht en naar eigen goeddunken hun leven kunnen inrichten met zorg voor hun gemeenschap en de planeet.  StartUp4Kids wil wereldwijd sociaal achtergestelde kinderen, tieners en moeders extra scholing bieden. Door intensieve samenwerking met lokale partners en scholen in achtergestelde gebieden worden sociale en financiële onderwijsprogramma’s van Aflatoun aangeboden in combinatie met extra aandacht voor het milieu.

Eind 2020 kregen wij een formeel verzoek van StartUp4Kids om hun project “Een betere toekomst voor kinderen, tieners en moeders in Botswana” te steunen voor de periode maart 2021 – januari 2022. Het M&E aspect van StartUp4Kids is sterk: “er wordt verantwoording afgelegd over het verloop van de activiteiten tijdens de afgelopen periode, de planning voor komende periode en de financiële uitgaven. Indien de uitvoering of bestedingen afwijken van de planning, dan overleggen we over de benodigde bijsturing of aanpassing.” Daarom besloten wij begin 2021 om enkele onderdelen van het programma te steunen, namelijk aanschaf van leermaterialen voor kinderen (Aflatoun, milieu), aanleggen van schooltuinen en de “Week van het Milieu” inclusief boomplant-activiteiten. Vertraagd door Covid-19 beperkingen en schoolsluitingen werden de activiteiten alsnog uitgevoerd.

Wij gaven in 2023 een beperkte bijdrage, te besteden aan onderwijs van kinderen in het algemeen, aan supervisie van trainers en vrijwilligers en voor het opstellen van een weldoordacht en zorgvuldig opgesteld M&E plan en data verzameling. Meer hierover vindt u op de website van StartUp4Kids 

Het copyright van de foto’s en het logo behoort aan StartUp4Kids.