URDT Oeganda

Het Oeganda URDT project

Stichting Het Bosje is al sinds 2002 betrokken bij verschillende projecten van het Uganda Rural Development and Training (URDT) programma in Oeganda (www.urdt.net), beginnend met het ondersteunen van een lagere en later ook middelbare schoolopleiding voor kansarme meisjes uit de omgeving, door onderdak te bieden in hostels. Zij worden in een kostschool-aanpak via stimulerende leermethoden klaargestoomd om de toekomstige leiders van de verdere ontwikkelingen in dit rurale gebied te worden. Belangrijk onderdeel van de opleiding is dat de leerlingen – naast de gewone lesstof – door het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten samen met hun ouders werken om de thuissituatie te verbeteren.

In 2007 heeft Stichting Het Bosje na een zorgvuldige afweging besloten om ook het vervolg, het oprichten van een rurale universiteit, te steunen. De African Rural University (ARU) is in 2009 van start gegaan en levert zeer gemotiveerde vrouwen af die in community development afgestudeerd zijn en die functioneren als adviseurs voor de lokale overheden.

In 2012 verbreedde de school haar invloed naar een andere school in de regio om daar met vergelijkbare uitgangspunten de basisschool te ondersteunen. Stichting Het Bosje ondersteunde URDT in deze met een eenmalig bedrag voor het aanschaffen van grond voor de bouw van noodzakelijke accommodatie voor onderwijzers. Daarnaast had de stichting zich garant gesteld voor de aanloopkosten gedurende de eerste 3 jaar. Dit is tweemaal met een jaar verlengd en in 2019 gestopt.

Tenslotte ondersteunt Het Bosje momenteel de implementatie van een schooltuinen project van een twintigtal scholen.  Een bezoek in 2016 aan Oeganda bevestigde de rapportages dat kinderen in de hoogste klassen van een lagere school goed in staat zijn om, met enige ondersteuning van leraren en lokale landbouw-adviseurs, schooltuinen aan te leggen en vele soorten groenten te kweken en te oogsten, deels om zelf te eten, deels om te verkopen en daarmee inkomsten te genereren. Door veel leerlingen wordt door middel van “back home” projecten het geleerde ook thuis toegepast. Een tweede bezoek in 2019 bevestigde deze eerdere bevindingen en de tussentijdse rapportages.