URDT

URDT Programma in Oeganda

Stichting Het Bosje is al sinds 2002 betrokken bij verschillende projecten van het Uganda Rural Development and Training (URDT) programma in Oeganda (www.urdt.net), beginnend met het ondersteunen van een lagere en later ook middelbare schoolopleiding voor kansarme meisjes uit de omgeving, door het financieren van de bouw van hostels. De jonge meiden worden in een kostschool-aanpak via stimulerende leermethoden klaargestoomd om de toekomstige leiders van de verdere ontwikkelingen in dit rurale gebied te worden. Belangrijk onderdeel van de opleiding is dat de leerlingen – naast de gewone lesstof – door het uitvoeren van “back home” projecten samen met hun ouders (“the two-generation approach”) werken om de thuissituatie te verbeteren.

In 2007 heeft Stichting Het Bosje na een zorgvuldige afweging besloten om ook het vervolg, het oprichten van een rurale vrouwenuniversiteit, te steunen. De African Rural University (ARU) is in 2009 van start gegaan en levert sinds 2013 zeer gemotiveerde vrouwen af die in management, landbouwtechnieken en community development afgestudeerd zijn. URDT noemt ze Epicentre Managers. Zij functioneren als adviseurs voor lokale overheden in meer dan 50 districten en sub-districten.

In 2012 verbreedde de URDT school haar invloed naar een andere school in de regio om daar met vergelijkbare uitgangspunten de basisschool te ondersteunen. Stichting Het Bosje betaalde een eenmalig bedrag voor het aanschaffen van grond voor de bouw van noodzakelijke accommodatie voor onderwijzers. Daarnaast had de stichting zich garant gesteld voor de aanloopkosten gedurende de eerste 3 jaar. Deze betaling is nog tweemaal met een jaar verlengd en werd in 2019 gestopt.

Tenslotte betaalde Het Bosje tussen 2015 en 2023 de implementatie van een school farm project van een twintigtal scholen in Kibaale District en omgeving.  Een bezoek in 2016 bevestigde dat kinderen in de hoogste klassen van een lagere school goed in staat zijn om, met ondersteuning van leraren en lokale landbouw-adviseurs, schooltuinen aan te leggen en vele soorten groenten te kweken en te oogsten, deels om zelf te eten, deels om te verkopen en daarmee ook extra inkomsten te genereren. Door veel leerlingen werd door middel van “back home” projecten het geleerde ook thuis toegepast. Een tweede bezoek in 2019 bevestigde deze eerdere bevindingen en de tussentijdse rapportages. De Covid-19 epidemie zorgde helaas voor langdurige schoolsluitingen en vertraagde de uitvoering en ook de evaluatie van de school farm projecten. ARU verzorgde in 2023 een uitvoerige evaluatie, die – met veel gegevens onderbouwd – aantoonde dat in de meeste scholen school farms succesvol functioneerden. In het bijzijn van bestuursleden van Het Bosje werden in november 2023 tijdens een workshop met URDT en ARU staf, alsook met onderwijzers, landbouw-adviseurs en district medewerkers, deze evaluatieresultaten besproken. Het rapport zal met alle scholen en lokale overheden worden gedeeld.

Wij zijn nog in afwachting van eventuele aanvragen voor financiering van kleine projecten door Epicentre Managers.